Co2Clean

Giv dine børns børnebørn nogle bedre vilkår

Sammen skaber vi et grønnere renere bedre miljø

Co2 Neutral

Globalt udleder vi mere Co2 end nogensinde før. Det vil vi forebygge med et årligt sponsorat.

Brug vores mærke

Benyt Co2Clean mærket på dit website og gør besøgende opmærksomme på din omtanke til miljøet.

Grønnere tilværelse

Naturen er en smuk og unik gave. Derfor skal vi overdrage den i bedst mulig stand til næste generation.

Få Co2 Mærket Helt Gratis
De Første 6 Måneder

Styrk din virksomhed med en grøn profil - Mindsk jeres co2 udledning

Miljøet fylder meget i tidens nyhedsbillede. Der tales og skrives rigtig meget om fremtiden for vores fælles klode. Som virksomhedsejer har du også et ansvar i forhold til den måde, din virksomhed håndterer miljøhensyn.

Det kan være fristende slet ikke at have en mening om miljøet, for på den måde behøver vi ikke tage hensyn til det. Det er den måde generationerne før os, har håndteret miljøet på. Man kan måske sige at de delvist er uden skyld, for dengang var der ikke fokus på miljøet på samme måde som i dag.

Nu er der ingen vej udenom en stillingtagen til de udfordringer, som vi mennesker har givet vores miljø. Vi har alle skabt problemerne og vi bør alle deltage i løsningen. En af de måder du som virksomhedsejer kan tage stilling, er ved at give din virksomhed en grøn profil.

Det giver din virksomhed en styrke i forholdet til dens omverden, for hvem vil ikke gerne handle med en grøn virksomhed, der engagere sig i miljøet og bekæmpe global opvarmning

Co2Clean hjælper din virksomhed til mindre co2 udledning og bekæmpe global opvarmning

Et medlemskab hos Co2Clean giver din virksomhed en grøn profil, der viser, at du som virksomhedsejer gør noget godt for miljøet. Ved at blive medlem hos os, viser du alle, der besøger din hjemmeside, at du har taget stilling til og engageret dig i de miljøproblemer, vi alle står overfor.

 

Med en certificering og et medlemskab hos os, er du allerede godt på vej. For Co2Clean gør din hjemmeside så godt som CO2 neutral, ved at plante nye træer. Derudover får du også andre goder ved at blive medlem hos os. For det første giver vi dig et godt netværk af ligesindede medlemmer og for det andet vil vil din hjemmeside få et SEO boost via linket til vores hjemmeside.

 

Det giver dig mere end fuld valuta for pengene og samtidig en gylden mulighed for at tilegne dig masser af inspiration og viden omkring miljøforbedringer. Det er et helt perfekt udgangspunkt for både dig og din virksomhed. Så kan du og dine medarbejdere sammen gå i gang med de tiltag, som vil gøre din virksomhed endnu mere grøn og miljøbevidst.

Vi sætter fokus på CO2 udledningen og arbejder for at mindske vores co2 fodtryk på jorden.

Hos Co2Clean sætter vi fokus på vores overforbrug af CO2, eller kuldioxid som det også hedder. Jorden har brug for CO2, men slet ikke i de mængder, som vi udleder i vores moderne samfund. Når jordkloden ikke kan forbruge den øgede mængde CO2, ophobes den i atmosfæren, hvor den fører til øget opvarmning af kloden.

 

CO2 er en naturlig gas. Den produceres helt naturligt og indgår som en vigtig del af den proces, der sørger for at vi kan opretholde liv på vores klode. Gassen kaldes også for en drivhusgas og processen for drivhuseffekten.

 

De mange betegnelser der bruges i miljødebatten kan være svære at hitte rede i. Mest fordi de bruges i flæng og ofte også i forkerte sammenhænge. Læs meget mere om drivhusgasser, den naturlige drivhuseffekt, den menneskeskabte drivhuseffekt og den globale opvarmning.

Få Co2 Mærket Helt Gratis
De Første 6 Måneder

Hvad er Drivhuseffekten?

Mange taler om drivhuseffekten som noget negativt, men det er faktisk slet ikke tilfældet. Drivhuseffekten og drivhusgasser har eksisteret ligeså længe som vores jordklode og er livsvigtig for vores liv på jorden, som vi kender det. Det er en helt naturlig proces, uden menneskelig indblanding, som sker i samspil mellem jorden, solen og atmosfæren.

En af grundene til at mange tænker på drivhuseffekten som noget negativt, er at de naturlige gasser, som for eksempel metan og CO2, indgår i processen. Disse gasser kaldes også for drivhusgasser. Men drivhusgasserne er helt essentielle i den naturlige drivhuseffekt. Det er også værd at bide mærke i, at træer og planter har brug for kuldioxid, altså CO2 for at vokse.

Drivhuseffekten har fået sit navn, fordi vores naturlige klima minder om livet i et drivhus, bare i en meget større skala. Gennemsnitstemperaturen på jordkloden er omkring 14 grader. Uden den helt naturlige drivhuseffekt vil gennemsnitstemperaturen på jordens overflade være ca -18 grader celsius.

Drivhuseffekten har fået stort fokus i forbindelse med de aktuelle klimaforandringer og anvendes sådan lidt i flæng. Man kan populært sige, at der tales om drivhuseffekt på 2 niveauer, – den naturlige og den menneskeskabte, som netop er synderen i forhold til den globale opvarmning.

Hvad er Global opvarmning?

Den globale opvarmning er et navn for det, der sker med vores klode som følge af den menneskeskabte ændring i drivhuseffekten. Jordens gennemsnitstemperatur stiger. Forskere har beregnet, at stigningen er på omkring 0,2 grad pr årti. Nogle steder en den lavere, mens den andre steder er højere.

 

Et godt eksempel som vi alle kender, er indlandsisen, der smelter markant hurtigere end beregnet, med fare for isbjørnenes overlevelse i de arktiske områder. Denne ændring tilskrives de klimaforandringer, der er forårsaget af den globale opvarmning.

 

Vi har med vores stadig stigende forbrug og dermed også stigende produktion, øget mængden af de naturlige gasser (bl.a. CO2 og metan) i atmosfæren markant. Samtidig fælder vi store mængder af skov, så der bliver færre og færre træer til at optage den øgede mængde gasser.

 

Vi er også meget mere mobile end førhen. Bare i Danmark er der registreret over 3 millioner biler. Vi tager ofte på ferie rundt om i verden, hvilket har medført en stigning i flytrafikken. Vi behøver bare kigge op på himlen, så ser vi det synlige tegn på denne form for trafik i form af det, der kaldes chemtrails.

 

Desuden spiser vi mere kød end nogensinde. Specielt det røde kød fra for eksempel får og køer, og andre drøvtyggere, belaster miljøet. Drøvtyggerfunktionen får nemlig dyrene til at bøvse og prutte mere, hvilket udleder betragtelige mængder af gassen metan.

 

Det er hele denne cocktail, der får jordklodens temperaturer til at stige. Denne menneskeskabte temperaturstigning kaldes for den globale opvarmning.

Hvad kan vi gøre for at mindske vores co2 udledning?

Selv om forskerne ikke er helt enige om, hvor alvorlig den globale opvarmning er og hvor meget og hvor hurtigt gennemsnitstemperaturen vil stige i de næste årtier, så er er dog bred enighed om, at vi bliver nødt til at stoppe udviklingen af den menneskeskabte drivhuseffekt på den mest effektive og bedst mulige måde.

Nogle af måderne kræver medvirken af flere lande og en ny lovgivning på området. De har også en merpris, som ikke alle kan betale. Det drejer sig for eksempel om

I mellemtiden er der heldigvis en masse, som vi hver især kan gøre for at mindske vores personlige CO2 aftryk.

Det gælder både i vores privatliv og i vores arbejdsliv, for mange af de ting vi har mulighed for selv at påvirke, findes begge steder.

Der er mange flere muligheder end ovenstående, så der er helt sikkert god mulighed for, at du kan mindske både dit eget og din virksomheds CO2 forbrug.

Her er der tale om små skridt, som alle sammen nemt kan iværksættes. Det kræver bare lidt viljestyrke og en fælles indstilling til, at ville ændre på en eller flere rutiner.

Få Co2 Mærket Helt Gratis
De Første 6 Måneder

Bliv en del af vores co2 neutrale netværk og gør en forskel

Med et medlemskab af Co2Clean kan du blive en del af vores netværk (link til medlemmer), der tæller mange virksomheder med akkurat samme lyst som dig, til netop at gøre en forskel til fordel for miljøet. Det betyder også, at du har mulighed for at finde fremtidige leverandører eller samarbejdspartnere, der har samme grønne profil som din virksomhed.

 

Som medlem har du nemlig mulighed for at visualisere dit engagement, når du sætter vores grønne badge på din hjemmeside.  Du kan læse meget mere om, hvor let du bliver certificeret her (link til certificering).

Sæt vores co2 mærke på din hjemmeside og styrk dit brand

Med vores badge på din hjemmeside signalerer du, at din virksomhed aktivt tager del i den grønne omstilling og har miljøforbedringer på agendaen. At din virksomhed engagerer sig og gør en forskel.

 

Du sender dermed et stærkt signal om, hvordan din virksomhed forholder dig til både den menneskeskabte drivhuseffekt, den globale opvarmning og fremtiden for vores klode. Det giver din virksomhed og dit brand masser af goodwill, fra alle der besøger din hjemmeside.

Vi planter træer for fremtidens og miljøets skyld

Hos Co2Clean har vi valgt at fokusere på det faktum, at der lige nu mangler træer på jordkloden. Det skyldes det faktum, er der i mange år er blevet drevet rovdrift på træerne. De er blevet fældet for at give plads til boliger, veje og landbrug eller for at blive brugt til brændsel.

 

Det er blevet gjort uden hensyntagen til naturen. Der er fældet regnskov, langsomt voksende træer, hurtigt voksende træer, sjældne træer og store skovområder, der har været hjemsted for sjældne dyrearter. Og nu viser problemerne sig for alvor.

 

Med den store mængde CO2 der udledes, er der slet ikke træer nok på kloden, til at optage bare en del af den ekstra udledning. For de er blevet fældet i et alt for stort antal.

Der er forskel på træers evne til at optage CO2

Vidste du, at der er forskel på de forskellige træsorters evne til at optage og binde CO2? Det er der faktisk. De hurtigt voksende træer optager meget CO2 i deres vækstfase, til gengæld lever de ikke så længe, som de langsomt voksende træer.

 

Derfor er det optimalt at plante både de hurtige og de langsomme voksere. For vi har brug for begge slags, hvis vi skal gøre os håb om at kunne stoppe den nuværende udvikling.

 

Eksempelvis er nåletræer, dem som vi også kender som grantræer eller juletræer, hurtige til at vokse. Bøgetræer er et eksempel på et langsomt voksende træ, men deres levetid er til gengæld længere, så de kan binde CO2 i mange flere år, end nåletræerne kan.

Bambus er i en klasse for sig selv

Du har sikkert bemærket, at bambus er et materiale, der efterhånden anvendes til rigtig mange ting. Det er der faktisk en rigtig god forklaring på. For selvom bambus slet ikke er et træ, men en stedsegrøn græsart, et det ubetinget den plante, der optager mest CO2 fra atmosfæren og dermed har den største effekt på den menneskeskabte drivhuseffekt.

 

At bambus som materiale så oven i købet kan anvendes til rigtig mange produkter, gør det bare endnu bedre. For eksempel anvendes bambus ofte som en bæredygtig erstatning for plastiktallerkner og -bestik. Vi ser også materialet i både møbler, gulve, hegn, urtepotter, skærebræt og meget andet.

 

Desuden har den internationale non-profit mærkningsordning FSC (Forest Stewardship Council) for træ og papir, helt ekstraordinært valgt at medtage bambus på listen over FSC produkter. Det vidner om bambussens mange kvaliteter og som udgangspunkt er alle bambusprodukter både FSC mærkede og dermed bæredygtige.

Køb kun FSC certificeret træ og papir

Hvis du og din virksomhed vil gøre en forskel, skal du være obs på FSC mærket. Mærkningen findes i hele verden og på produkter af træ, papir og bambus.

 

FSC er en forkortelse for Forest Stewardship Council, som på dansk kan oversættes til Skovforvaltningsrådet, altså et råd der vejleder om den bedste, mest optimale og mest miljøvenlige måde at forvalte skovens ressourcer på. Her sikres en skovdrift på naturens præmisser, hvilket er godt for både de dyr og planter, der lever i skovområderne.

 

Derfor bør købe FSC mærkede produkter, for i en FSC skov bliver der ikke fældet flere træer, end skoven selv kan nå at reproducere. Det er din garanti for, at du indkøber et produkt fra en bæredygtig skov, som der ikke er drevet rovdrift på.

 

Start i dag og vær med til at fremtidssikre vores jord, til gavn for fremtidige generationer. Et medlemskab giver din virksomhed en eftertragtet, grøn profil og en unik chance for at gå forrest i kampen mod den globale opvarmning.

Få Co2 Mærket Helt Gratis
De Første 6 Måneder